سخنان استاد رحیم پور دررابطه با سقوط رژیم آل سعود و رژیم صهیونیستی